Diversiteit? Gewoon een Kwestie van Doen! (Zou ‘t?)

Een discussie over de voor- en nadelen van quota dient te worden voorafgegaan door een overweging waarom gelijke kansen, diversiteit en inclusie in de eerste plaats wenselijk zijn voor je organisatie.

Lees Artikel →

Investeren in Diversiteit, in Inclusiviteit AOC-Style: Doe-Het-Zelf!

Ze schetst een toekomst die leefbaar is voor iedereen en daarbij gebruikt ze een bijna naoorlogse retoriek die mensen stimuleert om mee te doen. Ze maakt er een groepsactie van, het is “all hands on deck”. Daarbij richt ze zich niet op wat we moeten opofferen, maar schetst ze wat een nieuwe wereld kan opleveren voor ons allemaal.’ Bron pic. Sogayjen

Lees Artikel →