Aanvalsplan Arbeidsmarkttekorten Techniek, Bouw en Energie; een Gouden Plan?

De conclusie is helder: zonder nieuw beleid blijven de huidige arbeidsmarkttekorten in de technische sectoren dit decennium zo hoog als ze nu zijn. En dan wordt arbeidskrapte een showstopper voor de energietransitie, de nationale woningbouwopgave en het Nederlandse verdienvermogen.

Lees Artikel →

Over de Uitbreiding van de Arbeidsmarktinfrastructuur

Er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt, die naar verwachting voorlopig nog zal aanhouden. Werkgevers staan voor de grote uitdaging om personeel te vinden, aan zich te binden en ook voor de langere termijn inzetbaar te houden. Voor werkenden en werkzoekenden is nu het moment om kansen te grijpen. Door de vele vacatures is het makkelijker om aan de slag te komen, aan het werk te
blijven of de overstap te maken naar een ander beroep.

Lees Artikel →

Verwachtingen werkgevers over aantrekken talent zijn té positief; aldus CBS.

Medewerker tevredenheid zie ik als de lakmoesproef: als je medewerkers écht tevreden zijn over jou als hun werkgever, dan enthousiasmeren zij hun familie, vrienden, kennissen om ook bij je organisatie te komen werken. Dan heb je geen tekort, misschien een overschot. Overigens, die werkgevers zijn er (dus ook), beperkt wellicht maar toch.

Lees Artikel →

Het is 2022, hoe verloopt eigenlijk dat Leven Lang Ontwikkelen?

Een Leven Lang Ontwikkelen, geïntroduceerd in 2005, het zorgt (zeker) niet voor een revolutie.

Wat hierbij m.n. steeds ontbrak was bij werkgevers een beleid, bij organisaties een strategie, gericht op de toekomst. Een Strategische Visie op de impact van arbeid op continuïteit, winstgevendheid, budgetbeheer, was het menselijk e/o virtueel: augmentisering dan wel automatisering.

Liggen er toch nog kansen?

Lees Artikel →