IiP helpt ons Focus te leggen in onze Activiteiten….

… en Betrekt onze Medewerkers daarbij.

Nu de 6e High Performance versie van het Investors in People raamwerk een jaar geleden is geïntroduceerd, werd het (opnieuw) tijd om de mening te vragen van de bedrijven/organisaties die IiP als business model hanteren. Hoe ervaren zij IiP? Wat voegt IiP toe aan hun organisaties?

De voor dit onderzoek benaderde bedrijven, cliënten, ‘Investors in People’, zijn zowel gevestigd c.q. werkzaam binnen het Verenigd Koninkrijk als binnen één of meer van de 75 landen waar het raamwerk is geïntroduceerd. 2.100 cliënten namen deel aan het onderzoek: 860 bedrijven met 2- 50 medewerkers, 1.125 bedrijven met 50 – 1.000 medewerkers en 115 bedrijven met 1.000 en meer medewerkers. 77 van hen zijn voor de 6e HPO versie geaccrediteerd.

De eerste vraag is, natuurlijk,: ‘Waarom koos u voor Investors in People?’ Een synopsis per bedrijfsomvang:

Clientsurvey 2016 I

Bron: investorsinpeople.com

Duidelijk is dat het MKB andere redenen, andere doelstellingen heeft om het IiP raamwerk te implementeren dan het Grootbedrijf:

 • het Kleinbedrijf ziet mogelijkheden om leiderschap- en managementkwaliteiten te verbeteren;
 • het Middenbedrijf wil gezien worden als een goed werkgever, onderscheidend vermogen, en wil kansen zien voor verbetering en vooruitgang;
 • het Grootbedrijf wil de mening horen van de medewerkers, wil er van overtuigd zijn dat men de juiste dingen doet, wil de prestaties benchmarken en continue vooruitgangboeken

Gevraagd naar expliciete voorbeelden waaruit blijkt dat de erkenning als ‘Investor in People’ de organisatie op aspecten voordelen c.q. vooruitgang brengt, worden vervolgens genoemd:

 • Sharpen our practices and better engage our staff / focus leggen in onze activiteiten en het daarbij betrekken van onze medewerkers
 • Improve our organisation / verbeteren van onze organisatie
 • win tenders for work / winnen van aanbestedingen
 • Inform our strategic objectives / verduidelijken van onze strategische doelstellingen
 • Embed process, employee engagement and good business culture into our organisation / inbedden van processen, medewerker betrokkenheid en goede organisatie cultuur in onze organisatie
 • Shape our business / het verscherpen van onze activiteiten
 • Identify talent our staff have / het identificeren van het talent waarover onze medewerkers beschikken
 • Deepen culture / verdiepen van de (organisatie)cultuur
 • Improve communication / verbeteren van communicatie
 • Management processes / management processen (verbeteren)
 • Recognise areas for improvement / mogelijkheden c.q. gebieden tot verbetering herkennen
 • Smarter performance management framework / een beter, slimmer prestatiemanagement raamwerk
 • Employee engagement / medewerker betrokkenheid
 • Introduction of processes / introduceren van (nieuwe) processen
 • Cohesive culture / samenhangende cultuur
 • Recruit better people / beter geschikte mensen aan kunnen nemen
 • Formalise our great people practices / formaliseren van goed werkgeverschap
 • Demonstrate the importance we attach to people and training / laten zien dat we opleiding en ontwikkeling belangrijke vinden

Mooie resultaten, resultaten die zich ontwikkelen analoog aan de 25 jaar waarin het raamwerk nu bestaat. 85% van de cliënten spreekt nu al de voorkeur en het voornemen uit om de samenwerking met IiP International voor langere tijd te continueren,

Duidelijk (voor ons iig … ;-)) uit de feedback van onze klanten is dat het IiP raamwerk waarde creëert voor organisaties. D.i. iets wat we de komende tijd (nog) beter onder de aandacht willen brengen bij potentiële klanten; een mooie uitdaging.

Advertenties

3 Reacties op “IiP helpt ons Focus te leggen in onze Activiteiten….

 1. Pingback: Helft Medewerkers vindt dat Veranderingen in hun Werk Scholing Noodzakelijk maakt. - ManagementPro·

 2. Pingback: Betrokkenheid Medewerkers Grootst als Genderkloof Ontbreekt. | Willem E.A.J. Scheepers MBA, Univ.docent Strategisch HR®M, Investors in people Practitioner & Edut®ainer @ VirtualBusinessConsultant.eu·

 3. Pingback: Vertrek Talentrijke Vrouwen Doodsteek voor je Organisatie - ManagementPro·

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s