Tom Peters: “Een Manifest voor Nieuwe Regels voor de Ontwikkeling van Menselijk Kapitaal”.

“Recent sprak ik op het World Strategy Forum in Seoel, waar het thema was “De Nieuwe Regels: hervorming van het kapitalisme”.

Voorspelbaar: een discussie gericht op de mondiale financiële infrastructuur. Maar, als één van de sprekers die niet-econoom was, stelde ik in plaats daarvan dat juist de werkgelegenheid/werkloosheid meer hinder ondervinden van de veranderende aard van het werk, en de versnelling in de effectiviteit van technologie, wat een inbreuk is op de activiteiten van tientallen miljoenen mensen, vooral in de ontwikkelde wereld.

In mijn overtuiging is dit op de midden tot lange termijn zowel het Nummer 1 Probleem als de Nummer 1 Kans voor bedrijven en voor de bredere samenleving. Wat vervolgens volgde, en het debat aanwakkerde, kan worden samengevat in wat ik noem:  “Een Manifest voor Nieuwe Regels voor de Ontwikkeling van Menselijk Kapitaal zowel op het niveau van de individuele onderneming als op het niveau van de nationale regering“.

  • Het maximaliseren van wat ik noem “bruto binnenlandse ontwikkeling” van de beroepsbevolking, begonnen op het niveau van de afzonderlijke onderneming, is de primaire bron van groei, productiviteit, welvaart en sociale stabiliteit.
  • Ontwikkeling van het “menselijk kapitaal” dient altijd de hoogste prioriteit te krijgen – hoewel het momenteel nog vaker woorden zijn dan daden. Dit is een onontkoombare noodzaak in een tijdperk waarin fantasierijk hersenenwerk de facto de enige aannemelijk overlevingsstrategie is voor individuele ondernemingen en voor de ontwikkelde landen als geheel. Generiek “hersenen-werk”, de traditionele en dominante witte-boorden activiteit die het grootste deel van ons nu bezighoudt, wordt steeds vaker door exponentieel-verbeterde kunstmatige intelligentie overgenomen en dat met een steeds grotere snelheid.
  • Generaals en admiraals (en Symfonie dirigenten en sport coaches en politie officieren) zijn geobsedeerd door opleiding en ontwikkeling. Waarom is het dan toch een bijna vaststaand feit dat in een willekeurig 30-minuten interview met een CEO, je waarschijnlijk geen woord hierover hoort? Ik durf te stellen dat de meeste CEO’s een IT-investering zien als een “strategische noodzaak”, maar de investering in opleiding en ontwikkeling als “een noodzakelijk kwaad”. Dit dient onder de aandacht te worden gebracht van de CEO, met vervolgens ontwikkeling in de breedste zin van het woord geplaatst boven aan de agenda van de onderneming, op één lijn met de kapitaaluitgaven. Bovendien, het inlevingsvermogen in de aard van nieuwe ontwikkelingen en opleidingen, moet worden onderworpen aan een grote sprong voorwaarts.
  • Voorstel: de Chief Training Officer wordt de hoogste P c.q. HR baan in je bedrijf, met een equivalent in niveau gelijk aan dat van de Chief Financial Officer of Chief Information Officer.
  • Het is absoluut noodzakelijk, en feitelijk al veel te laat, dat wij het tempo van de ontwikkeling van vrouwelijke leiders op alle niveaus maximaliseren. Eén van de belangrijkste redenen daarvoor, en inmiddels ook ruim voldoende bewezen, is dat vrouwen vaker dan mannen kampioen zijn in het op een gebiedende wijze ontwikkelen van menselijk kapitaal en daarmee het resultaat van de ontwikkeling weten te maximaliseren.
  • De onderwijsinfrastructuur moet ten dienste worden gesteld voor de ontwikkeling van mensen in creatieve banen die min of meer de enige grondslag voor werkgelegenheid, economische groei en welvaart. Centraal hierbij zou een dramatisch verbeterde, gewaardeerde, gecompenseerde en verantwoordelijke rol voor de leerkrachten dienen te zijn. Onderwijs als een bewust gekozen carrière door de beste mannen en vrouwen waarover een land beschikt. Het opwekken van een onverzadigbare nieuwsgierigheid, als het belangrijkste kenmerk van een creatieve persoon, is geen gemakkelijke taak, maar het kan niet worden gepasseerd als men naar de toekomstige definities van inzetbaarheid kijkt.
  • De meesten van ons werken in kleinere ondernemingen. Vandaar dienen groeidoelstellingen als basis van de ontwikkeling van menselijk kapitaal zelfs te gelden ook voor de eenmanszaken. Collectieve productiviteitsverbetering door de ontwikkeling van menselijk kapitaal (ook) onder kleine bedrijven, levert een onvoorstelbaar grote en ondergewaardeerde bijdrage en terugverdientijd. Veel kleine bedrijven erkennen dit, maar zij zijn meestal onvoldoende voorbereid om deze stappen te zetten voor hun werknemers. Stappen bij het zoeken naar verbeteringen in productiviteit en meer creatief werk.
  • Verbonden met het bovenstaande is een radicale heroriëntering van het thema ‘Leiderschap’ binnen het Onderwijs en bij de ontwikkeling binnen het ondersijs en de onderwijs infrastructuur zelf. Zo vergt het voor de MBA en executive education om een ‘open hart operatie’ waarmee vervolgens de focus verschuift van financiën en marketing naar aandacht voor menselijk kapitaal. Om rekening te houden met de meest waarschijnlijke scenario’s binnen de toekomstige werkgelegenheid, moeten leiders meesters worden van de vrije kunsten – een duidelijke determinant van reageren op de universele noodzaak om creatieve werkzaamheden voort te zetten.

De nieuwe agenda, geïmpliceert door mijn “manifest”, heeft nog een lange weg te gaan van waar we nu zijn. Maar in mijn mening valt dit, of iets dergelijks, niet meer in een categorie van “facultatief”.”

Bron: A manifesto for the new rules on human capital deze bijdrage verschijnt op 260812 op FT.Com van ‘managementguru’ Tom Peters; interessant, niet alleen voor ondernemers/managers, ook voor politici; vandaar hier mijn vertaling……

NB; wat hierbij kan helpen dat is een IiP QS (die is zelfs gratis 😉 )……..

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s