De Nieuwe Aanpak en de Werkwijze van het Investors in People Model in beeld.

Dit is een voorbeeld van een IiP-presentatie. (nb; ‘in het kort’: de IiP-accreditatie staat synoniem voor de Lerende Organisatie annex de KAIZEN principes i.c.m. de appreciative inquiry waardering.).

De 39 indicatoren van De Standaard samengevat.

Collega Investors in People practitioners uit The UK hebben het framework van de IiP-standaard i.c.m. de Nieuwe Aanpak ‘in beeld gebracht’. Het geeft je een goed idee/overzicht over dat wat de 39 indicatoren van de Standaard, de IiP-erkenning, aangevuld met de indicatoren van de Nieuwe Aanpak (tot totaal 196 indicatoren), aan je organisatie toevoegt. ‘De Nieuwe Aanpak biedt maatwerk waarin de specifieke ambities van uw organisatie centraal staan’. (bron: ‘(voort)bouwen op de standaard’). De verschillende aandachtspunten in het schema vormen logische onderdelen van de Strategie van de organisatie, ook van het business model.

Voor de ‘volledigheid’: ben je succesvol op 126+ indicatoren dan ontvang je de ‘Goud-accreditatie’ (voor een uitstekend SHRM Beleid!) maar …. dit  bereik je ‘over het algemeen’ (nb; zeg nooit, nooit) niet in 1x, je IiP-organisatie ontwikkelt zich continue m.b.v. het meten van de betrokkenheid in de organisatie met de verschillende indicatoren. Continue ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren!

Prima aanvulling dus, dit overzicht, & een compliment aan de collegae! 🙂

Overigens, een goed overzicht van de werkwijze van het IiP Model, vind je in dit plaatje:

IiP’s Verbetercyclus

De genoemde intervaltijd geeft (ook) aan dat een IiP-project altijd maatwerk is.

Voor de Quick Scan kun je relatief eenvoudig een bijeenkomst met het Bestuur, Directie- e/o Management Team gebruiken. Er is dan niet alleen een introductie op de toegevoegde waarde van IiP’s continue ontwikkelcirkel, we kunnen ook van de gelegenheid gebruik maken om een QS in te zetten. De resultaten daarvan zijn altijd zinvol voor de dialoog over de zin/onzin van de implementatie van de IiP-aanpak in je organisatie.

Bij de Nulmeting kunnen we volstaan met een ‘ad random’ geselecteerd deel van het medewerkers- en managersbestand, mannen & vrouwen die resp. op vrijwillige basis deelnemen aan groeps-(medewerkers) c.q. individuele (bestuur/directie/management) interviews; een kwalitatief onderzoek. Daarbij is het mijn voorstel ook gebruik te maken van enquêtes voor resp. medewerkers, midden-management en top-management, waarbij de gehele populatie de mogelijkheid krijgt hiervan gebruik te maken; een kwantitatief onderzoek.

(nb; een idee over wie er in de scope van de 0-meting vallen, krijg je in de entry Valt de Crowdsourcer ook onder het IiP(pre-)assessment?)

Aan het laatste zijn 2 voordelen verbonden:

 • de uitkomst van het kwantitatieve onderzoek draagt bij aan de kwaliteit van het kwalitatieve onderzoek.
 • dan is er nog een meer cruciale factor: mee (kunnen) doen aan een enquête waarin jouw mening wordt meegenomen, draagt bij aan je commitment(!). Een commitment dat cruciaal is voor het succes van de Nieuwe Aanpak.

Investors in People, the tool for High Performance Working Practices.

==================

Aanvulling 27/06/11 n.a.v. onderzoek door UKCES naar het effect van IiP’s New Approach. Ik gebruik 2 ‘samenvattingen in beeld’.

IiP’s Nieuwe Aanpak levert Maatwerk!

IiP verbetert de kwaliteiten van leiders & managers!

M.n. de positieve effecten op de kwaliteiten van leiderschap & management zijn opvallend. (nb; Dat leiderschap & management essentieel zijn maar dat de inhoud daarvan ook ingrijpend verandert blijkt, ook vandaag, uit een citaat van Ben Verwaayen, CEO Alcatel in Het FD: ‘In de communicatie treedt een verschuiving op van management op basis van gezag en controle naar management met als trefwoorden vertrouwen, informeren en enthousiasmeren.’ De basis van het IiP-Model is: Communicatie…..)

Meer vids over IiP(-ervaringen) vind je op:

54 Reacties op “De Nieuwe Aanpak en de Werkwijze van het Investors in People Model in beeld.

 1. Pingback: Nu de talenten in de PIGS geen werk hebben, wat doen wij dan? « Willem Scheepers of het Rendement op Investeren in Mensen.·

 2. Pingback: De nieuwe IiP-brochure is uit! Een synopsis. « Willem Scheepers of het Rendement op Investeren in Mensen.·

 3. Pingback: ‘Nieuwe Aanpak’ van het Investors in People Model nu als softcover. - ManagementPro·

 4. Pingback: 1e Resultaten van IiP’s Nieuwe Aanpak. « Willem Scheepers of het Rendement op Investeren in Mensen.·

 5. Pingback: Misvattingen over het Investors in People Model « Willem Scheepers of het Rendement op Investeren in Mensen.·

 6. Pingback: ‘Nieuwe subsidie: sociale innovatie, vitale bedrijven.’ Ook voor Investors in People-traject. « Willem Scheepers of het Rendement op Investeren in Mensen.·

 7. Pingback: Rendement op Sociale Innovatie I: processen verbeteren en duurzame inzetbaarheid. - ManagementPro·

 8. Pingback: Sommige organisaties managen met regels. Sommigen met hiërarchie. IBM managet met kernwaarden. « Willem Scheepers of het Rendement op Investeren in Mensen.·

 9. Pingback: Pagina niet gevonden « Willem Scheepers of het Rendement op Investeren in Mensen.·

 10. Pingback: IiP & Total Quality / IiP & Sustainability « Willem Scheepers of het Rendement op Investeren in Mensen.·

 11. Pingback: Cultuur & Innovatie, Gelijkheid & Diversiteit, Management & Leiderschap « Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 12. Pingback: De betekenis van Investors in People voor de trends binnen de Financiële Dienstverlening. « Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 13. Pingback: IiP Netwerk Dag: HR Trends 2012 « Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 14. Pingback: HR Trends 2012 - ManagementPro·

 15. Pingback: Management Pro: HR Trends 2012 | HAANTJES GEDRAG·

 16. Pingback: M.b.v. IiP-accreditatie in 1 jaar een Winstgroei gerealiseerd van 172%!! « Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 17. Pingback: Menselijk Talent als Cruciale Factor: bedrijven volgen mensen. - ManagementPro·

 18. Pingback: Management Pro: Menselijk Talent als Cruciale Factor: bedrijven volgen mensen. | HAANTJES GEDRAG·

 19. Pingback: Twee voorbeelden van universiteiten met een IiP-accreditatie. « Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 20. Pingback: Talent stelt Eisen, waaronder Betrokkenheid, | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 21. Pingback: Eén van de Goede Voornemens: Solliciteren op een totaal andere manier. | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 22. Pingback: High Performance Working en de positieve invloed op de prestaties van organisaties. | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 23. Pingback: Investeren in Mensen i.c.m. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 24. Pingback: Valt de Crowdsourcer ook onder het IiP(pre-)assessment? | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 25. Pingback: Een idee voor een MT (vergadering) | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 26. Pingback: De 6 Principes van Effectief Talentmanagement. | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 27. Pingback: Zes TIPS voor Effectief Talentmanagement, Zes Principes zelfs. - ManagementPro·

 28. Pingback: Op de dag dat de Kenniseconomie achteruit holt, bestaat dit blog 7 jaar…. | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 29. Pingback: Succesvolle Veranderen vraagt om een Duidelijke Richting in een Complexe Wereld. | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 30. Pingback: Investeren in Diversiteit vanaf nu: de 101e Internationale Vrouwendag. | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 31. Pingback: Investors in People presentatie 07 maart 2012 | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 32. Pingback: 10 Redenen waarom de Tijdgeest rondom Menselijk Kapitaal ingrijpend verandert. | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 33. Pingback: Als de groei van je organisatie sneller gaat dan het aanbod van talent. | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 34. Pingback: Als de groei van je organisatie sneller gaat dan het aanbod van talent. | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 35. Pingback: De Bank van de Toekomst wil Investeren in Trotse Medewerkers; mooi maar hoe doe je dat? | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 36. Pingback: Onderzoek: Waarom iedere organisatie een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Beleid dient te hebben. | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 37. Pingback: Dubbele Paradox: Bespaar je op Opleiding & Ontwikkeling? Of ga je Nu juist Investeren in je Medewerkers? | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 38. Pingback: Als het aannemen van een nieuwe medewerker je 200%+ kost, waarom houd je de huidige medewerkers dan niet vast? | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 39. Pingback: Wat hebben het Managen van Innovatie, het Japanse Kaizen & het IiP-Model met elkaar gemeen? RENDEMENT! | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 40. Pingback: Onderzoek: organisaties met een Strategisch HR Beleid scoren een 3,5x hogere omzet en 2,1x hogere winstmarges! - ManagementPro·

 41. Pingback: Onderzoek: organisaties met een Strategisch HR Beleid scoren een 3,5x hogere omzet en 2,1x hogere winstmarges! | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 42. Pingback: Met de perikelen bij VUmc vraag je jezelf af hoe men nu tot de beste resultaten komt? (tips) | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 43. Pingback: EU: op weg naar Volledige Werkgelegenheid; een utopie? | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 44. Pingback: Geef je medewerkers zinvol werk of zie hoe zij je deur uitlopen…. (onderzoek). | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant.·

 45. Pingback: Onderzoek: 25% van je medewerkers vindt dat hun vaardigheden sterk zijn verouderd. - ManagementPro·

 46. Pingback: Onderzoek naar de Invloed van Waardering van je Medewerkers op het Bedrijfsresultaat. | Willem Scheepers, IiP Registered Specialist & Virtual Business Consultant.·

 47. Pingback: Een Terugblik op 2012 & op weg naar 2013 (met een gratis e-boek!). | Willem Scheepers, IiP Registered Specialist & Virtual Business Consultant.·

 48. Pingback: Interessante Dominante HR Thema’s | Willem Scheepers, IiP Registered Specialist & Virtual Business Consultant.·

 49. Pingback: P&O, P-functie, HR, HRM, HRD, SHRM…… | Willem Scheepers, IiP Registered Specialist & Virtual Business Consultant.·

 50. Pingback: Enorm Tekort aan Technisch Personeel: 63.000 vacatures. Hoe word je nu een preferred employer? | Willem Scheepers, IiP Registered Specialist & Virtual Business Consultant.·

 51. Pingback: Problemen met Dreamliner 787 toch verzoorzaakt door vertrek van de babyboomers bij BOEING? | Willem Scheepers, IiP Registered Specialist & Virtual Business Consultant.·

 52. Pingback: Als je als organisatie vanaf nu 60.000 baby boomers ziet vertrekken, wat doe je dan? Casus Dreamliner 787. - ManagementPro·

 53. Pingback: Hoe kan de HR afdeling een belangrijkere rol spelen bij de uitdagingen van de organisatie? | Willem Scheepers, IiP Registered Specialist & Virtual Business Consultant.·

 54. Pingback: De € 64.000 vraag: als we meer Investeren in Medewerkers, Levert dat dan ook daadwerkelijk iets op? - ManagementPro·

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s