Kwaliteit bij Investor in People Stichting Sint Anna

“Stichting Sint Anna beschouwt kwaliteitsbevordering- en stimulering als 1 van haar taken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • professionele kwaliteit: ‘doen we ons werk inhoudelijk goed?’
  • relationele kwaliteit: ‘hoe is de relatie tussen cliënt en medewerkers?’
  • organisatorische kwaliteit: ‘hoe is de zorg- en dienstverlening georganiseerd?’

Het kwaliteitsbeleid van Stg. St. Anna is integraal en heeft derhalve betrekking op het totaal aan zorg- en dienstverlening dat geboden wordt en beperkt zich niet tot AWBZ-functies.”

Dit lezen we in het ‘Jaardocument 2008’ van de Boxmeerse Stichting Sint Anna, al 5 jaar een Investor in People. Aan Kwaliteit wordt veel aandacht besteed, niet alleen in dit Jaardocument, ook in de organisatie zelf, binnen Sint Anna.

Zo lezen we ook: “Door het behalen van het kwaliteitscertificaat (nb; Goud!) in 2008 is aangetoond dat er binnen St. Anna sprake is van kwalitatieve zorg- en dienstverlening, dat de bedrijfsvoering adequaat is en dat er wordt getoetst en geborgd conform de Plan, Do, Check, Act cyclus. Uit het assesment is gebleken dat St. Anna sterk is in de fasen van Plannen en Uitvoeren.”

Voor het Beoordelen van de organisatie mocht St. Anna zich, als relatief jong gecertificeerde organisatie, nog verder ontwikkelen. Daarvoor start Sint Anna dit jaar o.m. met een auditteam.

Sint Anna, niet alleen een organisatie die hard werkt aan goede, zelfs optimale(!), Kwaliteit, ook een organisatie die zich continu blijft ontwikkelen! Gloeilampje

Hun IiP-adviseur? Willem Scheepers, natuurlijk. Knipoogje

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s